BẢO HIỂM 360

0996955556 cung cấp bảo hiểm Liberty với giá tốt nhất

Monday, Mar 18th

Last update12:40:37 AM GMT

www.baohiem360.com Home
Bảo hiểm Liberty - Bảo hiểm ô tô, Bảo hiểm sức khỏe

Bảo hiểm Tai nạn Con người

Bảo hiểm Tai nạn Con người

Mỗi ngày, chúng ta đều phải đối mặt với những rủi ro tiềm ẩn. Sản phẩm bảo hiểm Tai nạn Con người giúp đền bù cho người được bảo hiểm các rủi ro thương tật xảy ra ở bất cứ đâu trên lãnh thổ Việt Nam.

Bảo hiểm Tai nạn Con người

Phạm vi bảo hiểm của sản phẩm này như sau:

 • Tử vong hoặc Tàn tật vĩnh viễn

  Trường hợp Tử vong hoặc Tàn tật vĩnh viễn (từ 81% trở lên): toàn bộ số tiền bảo hiểm sẽ được chi trả cho người được bảo hiểm.

  Thương tật vĩnh viễn theo cơ quan, bộ phận cơ thể: mức bồi thường theo tỉ lệ % quy định.

 • Thương tật toàn bộ tạm thời

  Được bồi thường dựa theo số ngày thực tế căn cứ theo kết luận của bác sỹ điều trị với mức chi trả như đã chọn khi tham gia.

 • Chi phí y tế

  Các chi phí y tế (Phí cấp cứu, phí phẫu thuật và nằm viện, tiền thuốc) được chi trả theo hạn mức người được bảo hiểm lựa chọn.

Bạn hãy an tâm tập trung trí lực và tâm huyết vào sự thành công của doanh nghiệp mình vì đã có chúng tôi đảm bảo sự an toàn bằng các giải pháp bảo hiểm. Chúng tôi mang đến sự an tâm để Bạn thêm vững tin tiến bước trên con đường của mình.